Pravidla kreativní soutěže

Pravidla kreativní soutěže

1. Nadační fond CHANCE 4 CHILDREN, IČ 29022398, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, Česká republika (dále také „provozovatel“) pořádá kreativní soutěž v období od 1. března 2015 do 31. ledna 2016 s možností získání odměny za kreativní činnost přispěvovatelů. Realizovaná akce nese název „Pomáhej s Dr. Klaunem. Sestav nejdelší větu s tématem Dr. Klauna a získej originální hračku z kolekce Krkouni!“ Soutěž pořádá jako doprovodný program k veřejné sbírce .

2. Nadační fond pověřil organizací kreativní soutěže společnost Out of Round, s.r.o., IČ 24127841, se sídlem: náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5.

3. Předměty veřejné sbírky jsou písmena abecedy, prodávané samostatně ve formě magnetky. Cena jedné magnetky je 50,- Kč. Každý měsíc budou distribuovány 3 různé vzory magnetek s tím, že poslední měsíc sbírky budu distribuovány 2 různé vzory magnetek. Celá distribuovaná série zahrnuje magnetky těchto písmen: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (dále jen „kolekce ABeCeDa“).

4. Předměty sbírky budou distribuovány těmito distributory:

a. pro oblast Čechy - Foundation Support s.r.o., IČ 02485206, se sídlem Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 – Libeň,

b. pro oblast Jižní Morava - IDEALCOM s.r.o., IČ 28330102, se sídlem Komárovská 716/18, 617 00 Brno,

c. pro oblast Severní Morava - David Hoffmann, IČ 86737333, se sídlem Na Jezírku 642/28, 460 06 Liberec

 

5. Podmínky pro získání odměny

a. Účastník veřejné sbírky může u distributorů zakoupit libovolný počet magnetek. Cena jedné magnetky je 50,- Kč. Distribuce magnetek končí 31. ledna 2016.

b. Účastník veřejné sbírky, který se zaregistruje a zašle provozovateli prostřednictvím webového formuláře fotografii kompletní kolekce ABeCeDa bude odměněn jmenovitým diplomem, originální samolepkou Kamarád Dr. Klauna a jeho jméno se zároveň objeví na webových stránkách www.nfc4c.cz jakožto speciálního dárce Dr. Klauna. Fotografie kompletní kolekce ABeCeDa se vkládají do galerie na webové adrese www.nfc4c.cz/abeceda/galerie . Pro vložení fotografie do galerie je nutné splnit všechny registrační podmínky. U registrace musí být uvedeno jméno, příjmení, email a poštovní adresa pro doručení diplomu a samolepky. V případě chybějících či nedostačujících údajů, není možné odměnu účastníkovi zaslat.

c. 100 účastníků veřejné sbírky, kteří poskládají ze zakoupených magnetek nejdelší větu na téma Dr. Klaun, obdrží odměnu ve formě 1 kusu plyšové hračky Žirafa Bláža, 2 kusů omalovánek Dr. Klauna, jmenný diplom a samolepku Dr. klauna a jeho jméno se zároveň objeví na webových stránkách www.nfc4c.cz jakožto speciálního dárce Dr. Klauna. (na odměnách bude takto rozdáno 100 hraček  a 200 omalovánek Dr. Klauna). Pro vložení fotografie do galerie je nutné splnit všechny registrační podmínky. U registrace musí být uvedeno jméno, příjmení, email a poštovní adresa pro doručení plyšové hračky, omalovánek, diplomu a samolepky. V případě chybějících či nedostačujících údajů, není možné odměnu účastníkovi zaslat.

d. Provozovatel výslovně uvádí, že vulgární a hanlivé věty nebudou z jeho strany odměňovány. Stejně tak nebudou odměňovány ani věty, které se netýkají tématu Dr. Klaun.

e. Fotografie vět z magnetek na téma Dr. Klaun a fotografie kolekci ABeCeDa lze vložit do galerie na webové adrese www.nfc4c.cz/abeceda/mojeabc do 17.2.2016. Účastníkům veřejné sbírky, kteří budou mít nárok na odměnu, bude příslušná odměna odeslána do 3 měsíců od ukončení distribuce na jimi uvedenou korespondenční adresu.

6. Účastník veřejné sbírky odesláním fotografie s kolekcí ABeCeDa či s fotografií věty z magnetek na téma Dr. Klaun s uvedenými údaji o své osobě

a. uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas provozovateli a organizátorovi se zpracováním svých osobních údajů (jména, příjmení, korespondenční adresy a emailové adresy) za účelem vyhodnocení nároku na získání odměny v rámci uskutečňované veřejné sbírky,

b. souhlasí s uveřejněním svého jména, obce bydliště a zaslané fotografie za účelem propagace a informování o průběhu veřejné sbírky ve sdělovacích prostředcích, v propagačních materiálech, na webových stránkách Nadačního fondu CHANCE 4 CHILDREN a na sociální síti,

c. pokud bude na zaslané fotografii zachycena i podobizna účastníka veřejné sbírky, souhlasí účastník se zveřejněním své podobizny v rámci zaslané fotografie ve sdělovacích prostředcích, v propagačních materiálech, na webových stránkách Nadačního fondu CHANCE 4 CHILDREN a na sociální síti,

d. souhlasí se zasíláním sdělení o činnosti Nadačního fondu CHANCE 4 CHILDREN, která se týká i jiných aktivit tohoto nadačního fondu, na svoji emailovou adresu.

e. Souhlas udělený podle bodu 6. písm. a. – d. lze odvolat písemným prohlášením zaslaným na korespondenční adresu či emailovou adresu provozovatele. Odvolá-li účastník sbírky souhlas podle 6. písm. a. nebo b., ztrácí tak nárok na získání odměny.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady. Vyhodnocení nároku na odměny je konečné, bez možnosti odvolání či přezkoumání. Na místo věcné odměny není možné požadovat finanční náhradu.

8. Úplná pravidla lze nalézt na internetové adrese www.nfc4c/abeceda. Doplňující informace či odpovědi na jiné dotazy je možné získat písemnou cestou na korespondenční adrese CHANCE 4 CHILDREN, Osvobozených politických vězňů 656, 272 01 Kladno, Česká republika nebo na emailové adrese abeceda@nfc4c.cz.